Om oss

Monolitsystem grundades 1987 av den nuvarande ägaren Per Svensson
Civilingenjör utbildad vid Chalmers 1974-78.

Inriktningen var då att tillhandahålla utvecklingstjänster inom mikroelektronik och kundanpassade kretsar. (ASIC). Erfarenheter som införskaffats under tidigare år inom SPECMA-koncernen. Det handlade då om konsultarbeten för kunder som Ericsson, Electrolux, Volvo, etc.
Specma hade även ett tight samarbete med Marconi Electronic Devices (MEDL) i England. MEDL hade även ett designkontor för ASIC i Wembley, förutom tillverkning av standard CMOS-kretsar i Lincoln, norr om London.

När SPECMA såldes till Almedalskoncernen 1985, bröts elektronikverksamheten isär och ASIC-delen fortsatte i ett nytt bolag som blev just Monolitsystem.

Genom en lycklig slump kom Per Svensson i kontakt med Robin Saxby (Numera Sir Robin Saxby. Han adlades för sina insatser genom att skapa processorarkitekturen ARM) som då arbetade för European Silicon Structures (ES2) (Ingår numera i Atmel-koncernen)
Robin Saxby erbjöd Monolitsystem att designa ASICS med hjälp av deras mjukvara SOLO1400 som var ett komplett paket från Schema/HDL till komplett layout i CMOS, inklusive verifieringsverktyg.
Under 80 och halva 90-talet var inriktningen ASIC-konstruktion på uppdragsbasis med hjälp av detta verktyg. Tyvärr lades SOLO1400 ner 1995 på grund av konkurrensen från framför allt Cadence.

I slutet av nittiotalet inleddas en ny fas genom ett samarbete med det nystartade tekniska institutet IMEGO (Ingår numera i RISE). Här inleddes en mer produktinriktad era som faktisk gäller än idag. Nämligen sensorer för så kallad tröghetsmätning.
Det handlar om sensorer utvecklade för att mäta rörelser. Accelerometrar mäter linjära rörelser och Gyroskop mäter roterande rörelser.
Detta är en lång historia som inte får plats här, men här nedan visas ett i alla fall ett exempel på ett mikromekaniskt vibrerande gyroskop tillverkat i enkristallint kisel. Alltså samma material som i elektroniska mikrokretsar.
Vill du veta mer om tröghetssensorer , mikromekanik och navigering kan du läsa mer här.

Mikromekaniskt gyro i kisel